Εκτύπωση

28 Ιουλίου 2022

Οι περιοχές με Γεωγραφικές Ενδείξεις εξακολουθούν να μην επιθυμούν την ευρωπαϊκή εξωτερική ανάθεση της διαχείρισής τους

Υπενθυμίζοντας την προσήλωσή του στην ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο τομέας των οίνων με ΓΕ, ζητά τροποποίηση της μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε από τις Βρυξέλλες.

 

Ο ευρωπαϊκός αμπελουργικός τομέας ΠΟΠ απαιτεί επεξεργασία του κανονισμού ενσωματωμένη στην ΚΑΠ για να απλοποιηθεί η διαχείρισή του

 

Δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου, η προτεινόμενη αναθεώρηση της πολιτικής για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνεχίζει να κινητοποιεί την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οίνων Προέλευσης (EFOW), η οποία δεν επιθυμεί τη μεταβίβαση της ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO). Δραστηριοποιούμενη στις 5 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με την Ένωση Γερμανών Οινοπαραγωγών (DWV), η EFOW προειδοποιεί τους ευρωβουλευτές για τα δυνατά σημεία του τρέχοντος μοντέλου και τους κινδύνους που συνεπάγονται οι προτάσεις από τις Βρυξέλλες.

«Ο στόχος αυτής της νέας μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η ενίσχυση του συστήματος ονομασιών και όχι η αποδυνάμωσή του», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο πρόεδρος της EFOW Bernard Farges, προσθέτοντας ότι «για να γίνει αυτό, οι ονομασίες δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα απλό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και η πολιτική ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απλή προστασία της ονομασίας ενός προϊόντος». Υπενθυμίζοντας ότι οι ΓΕ του κρασιού ενσωματώνονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ο οινοποιός του Μπορντό τονίζει ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της διαχείρισης των προδιαγραφών μας. Για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα και να εκπληρώσουμε αυτήν την αποστολή, πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να μειώσουμε τον φόρτο εργασίας. Αυτό είναι δυνατό με την εισαγωγή μεγαλύτερης επικουρικότητας στη διαχείριση των προδιαγραφών».

 

Απλοποιημένο σύστημα

«Σε αντίθεση με άλλους τομείς, ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας αποτελείται κυρίως από προϊόντα ΓΕ. Χωρίς ονομασίες κρασιού, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αμπελοκαλλιέργεια» προειδοποιεί ο Klaus Schneider, πρόεδρος της DWV, επιβεβαιώνοντας ότι «οι κανόνες και οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα ορίζονται σε έναν κανονισμό, αυτόν της αγοράς κοινής οργάνωσης (ΚΟΑ). Πρόκειται για διατάξεις που αφορούν την επισήμανση, τα μέτρα αγοράς, τους κανόνες ανταγωνισμού, τις άδειες φύτευσης αμπέλων, τις οινολογικές πρακτικές και τις παραδοσιακές ενδείξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό για εμάς να μην αποσπαστούν οι κανόνες σχετικά με τους ΓΕ του οίνου από την ΚΑΠ, καθώς αυτό θα περιέπλεκε το σύστημα».

«Η μεταρρύθμιση των ΓΕ πρέπει να είναι μια ευκαιρία να ενισχυθεί η προστασία τους και να γίνει το σύστημα ακόμα πιο αποτελεσματικό. Οι εταιρείες μας δεν χρειάζονται ενίσχυση της γραφειοκρατίας αλλά απλοποίηση των διαδικασιών» δηλώνει ο Jérôme Bauer, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών κρασιών και Αποσταγμάτων κρασιών με Ελεγχόμενες Ονομασίες Προέλευσης (CNAOC), προσθέτοντας ότι «σε αυτό το στάδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση με την εισαγωγή ενός νέου παράγοντα στη διαχείριση των προδιαγραφών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχει το EUIPO στην προστασία των ονομασιών προέλευσης, από την άλλη είναι καιρός οι πολιτικοί μας να αποφασίσουν να εφαρμόσουν την αρχή της επικουρικότητας. Ας αφήσουμε τη διαχείριση των προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο, είναι ήδη αρκετά περίπλοκη ως έχει».