Εκτύπωση

19 Νοεμβρίου 2010

Συνεδρίαση ΚΕΠΟ 18-11-2010

Την αναγνώριση νέων οίνων ΠΟΠ Μαντινεία (αφρωδών) με παράλληλη επέκταση της ζώνης, την τροποποίηση των ΠΟΠ Ρόδος με την ταυτόχρονη αναγνώριση ως ΠΟΠ των αφρωδών οίνων, την αναγνώριση  7 (επτά) νέων Τοπικών Οίνων (ΠΓΕ) και την τροποποίηση δυο υφισταμένων, εισηγείται προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη η Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ) στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΟΣΟΕ.

Συγκεκριμένα:
- Επεκτείνεται η ζώνη ΠΟΠ Μαντινεία κατά 800 στρέμματα
- Αναγνωρίζεται νέος οίνος ΠΟΠ Μαντινεία αφρώδης λευκός, για όλες τις κατηγορίες των αφρωδών οίνων
- Τροποποιείται η ποικιλιακή σύνθεση των λευκών και ερυθρών οίνων ΠΟΠ Ρόδος, καθώς και αναγνωρίζονται νέοι ΠΟΠ Ρόδος λευκοί και ερυθροί αφρώδεις, όλων των κατηγοριών.
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Χανίων
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Ρεθύμνου
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Ελασσόνας
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Καβάλας
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Θάσου
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Ζακύνθου
- Αναγνωρίζεται νέος Τοπικός Οίνος Λέσβου
- Τροποποιείται ο Αττικός Τοπικός Οίνος
- Τροποποιείται ο Τοπικός Οίνος Σερρών

Οι αποφάσεις της ΚΕΠΟ αναμένεται να υπογραφούν και να ισχύσουν, από της δημοσιεύσεως τους, στην εφημερίδα της κυβέρνησης, οπότε και θα αναρτηθούν και στο site της ΚΕΟΣΟΕ στους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ.