Εκτύπωση

 28 Δεκεμβρίου 2010

 

5.602 στρέμματα αμπελώνων εκριζώνονται οριστικά την περίοδο 2010 /11 με το καθεστώς πριμοδότησης εγκατάλειψης
 

Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας δικαιούχων αμπελουργών (περίπου 600)  για οριστική εγκατάλειψη των αμπελιών τους, ανά νομαρχία της χώρας. Η έγκριση των αιτημάτων έγινε αποδεκτή σε ποσοστό 59,622%, μετά από οριζόντια αντίστοιχη περικοπή σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. , δεδομένου ότι τα υποβληθέντα αιτήματα υπερέβαιναν τον προϋπολογισμό της ΚΟΑ Οίνου κατά 40,378 %.  Μετά την περικοπή εντάσσονται στο μέτρο πριμοδότησης εγκατάλειψης 5.602,40 στρέμματα και οι δικαιούχοι θα λάβουν 3.598.768 € .

 

Η προτεραιότητα  των αιτημάτων έγινε με βάση το κριτήριο 1 της ΚΥΑ  347970/08, δηλαδή με την εκρίζωση του  συνόλου της εκμετάλλευσης του αμπελουργού, οπότε και οι αιτήσεις εξαντλήθηκαν με την εφαρμογή αποκλειστικά αυτού του κριτηρίου.

Ο πίνακας ανά νομαρχία, έκταση και ποσά έχει αναρτηθεί στην τοποθεσία Αμπέλι/Νομοθεσία/Εθνική νομοθεσία/Εκριζώσεις.