Εκτύπωση

2 Μαρτίου 2011

Η παγκόσμια αγορά του κρασιού και των αλκοολούχων ποτών και οι προοπτικές της με ορίζοντα το 2014 - Έρευνα VINEXPO

Η παγκόσμια αγορά του κρασιού

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ

Το 2009 καταναλώθηκαν περισσότερες από 31,5 δισεκατομμύρια φιάλες κρασιού παγκοσμίως Το 2009, η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού από σταφύλι (κρασιά  + αφρίζοντα κρασιά) έφτασε τα 2,626 δισεκατομμύρια κιβώτια που ισοδυναμούν με 31,51 δισεκατομμύρια φιάλες, αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2005.

Με ορίζοντα το 2014, η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού συνεχίζει να αυξάνεται. Η έρευνα VINEXPO ISWR, για την περίοδο 2009 - 2014, προβλέπει περιορισμένη αύξηση στην παγκόσμια κατανάλωση κρασιού της τάξεως του 3,18% φτάνοντας τα 2,729 δισεκατομμύρια κιβώτια.
Σε 10 χρόνια, η παγκόσμια κατανάλωση  θα έχει αυξηθεί κατά 8,6% δηλαδή 216 εκατομμύρια κιβώτια.

ΤΑ ΜΗ ΑΦΡΙΖΟΝΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ

Το 2009, τα μη αφρίζοντα κρασιά αντιπροσώπευαν το 92,6 % της κατανάλωσης κρασιού παγκοσμίως. Η παγκόσμια αύξηση της κατανάλωσης προέρχεται κυρίως από 3 χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία

Την περίοδο 2010-2014 η κατανάλωση κρασιών θα αυξηθεί κατά 72,90 εκατομμύρια κιβώτια των 9 λίτρων (+2,98%).  Περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτής της ανόδου (73,38%) θα οφείλονται στην αύξηση κατανάλωσης στις 3 αγορές: Ηνωμένες Πολιτείες (+26,94 εκατομμύρια κιβώτια), την Κίνα (+20,76 εκατομμύρια κιβώτια) και τη Ρωσία (+5,53 εκατομμύρια κιβώτια).

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το 2009, μία στις τέσσερις φιάλες που καταναλώθηκαν στον κόσμο ήταν εισαγόμενη (+9,31% σε σχέση με το 2005).

Η παγκόσμια αγορά των αλκοολούχων ποτών

Η παγκόσμια κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών έφτασε τα  2,7 δισεκατομμύρια κιβώτια το 2009

Μετά από αύξηση 7,61% από το 2005 έως το 2009, η παγκόσμια κατανάλωση αλκοολούχων έφτασε τα  2,704 δισεκατομμύρια κιβώτια των 9 λίτρων το 2009. Σύμφωνα με την έρευνα της Vinexpo, μετά το 2010, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε επιβράδυνση της κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 2,11%, η κατανάλωση αναμένεται να ανακάμψει και να σημειώσει άνοδο 2,23% την περίοδο 2010 – 2014. 
Η  βότκα  εξακολουθεί να είναι ο παγκόσμιος leader

Με κατανάλωση 487,97 εκατομμύρια κιβώτια των 9 λίτρων το 2010, η βότκα είναι μακράν, το πρώτο σε κατανάλωση αλκοολούχο ποτό στον κόσμο.