Εκτύπωση

21 Μαρτίου 2011

Στρατηγικό Σχέδιο: Οδικός χάρτης για την εξωστρέφεια του ελληνικού οίνου

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις των τριων ομιλητών στην εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ με θέμα: «Στρατηγικό Σχέδιο: Οδικός χάρτης για την εξωστρέφεια του ελληνικού οίνου», που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της, από τους κκ. Κώστα Αρκουμάνη, Bisso Atanassov και Σοφία Πέρπερα.

Ο κ. Κ. Αρκουμάνης ανέπτυξε τις βασικές αρχές του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το marketing και το branding του ελληνικού οίνου, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των Στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας που είτε εφαρμόζονται σήμερα είτε πρόκειται να εφαρμοσθούν άμεσα.

Ο κ.  B. Atanassov και η κ. Σ. Πέρπερα αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ανάλυση των αγορών Ρωσίας και ΗΠΑ, Καναδά αντίστοιχα και στα σημεία «κλειδιά» που απαιτείται να εστιάσουν οι οινοποιητικές επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις αγορές των χωρών αναφοράς, που έχουν επιλεγεί με βάση το Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Να επισημανθεί ότι ο κ. Κ. Αρκουμάνης, διατέλεσε project manager της μελέτης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό, ενώ ο κ. B. Atanassov είναι «πρεσβευτής» σήμερα για το ελληνικό κρασί αναφορικά με την αγορά της Ρωσίας και η Σ. Πέρπερα είναι υπεύθυνη για το γραφείο Οίνου της Β. Αμερικής.

Για την παρουσίαση του Κ. Αρκουμάνη με θέμα: «Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου» κάνετε κλικ εδώ

Για την παρουσίαση του B. Atanassov με θέμα «Η Ρώσικη αγορά Οίνου» κάντε κλικ εδώ

Η παρουσίαση της κ. Σ. Πέρπερα θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.