Εκτύπωση

10 Αυγούστου 2011

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΓΑ συνέστησε περιφερειακές επιτροπές (που αποτελούνται από δυο περιφερειακούς υπαλλήλους του ΕΛΓΑ και έναν της περιφερειακής αυτοδιοίκησης) ανά περιφερειακή ενότητα για τη διενέργεια αυτοψιών για την εκτίμηση των ζημιών που έχει προκαλέσει ο περονόσπορος.

Μέσω των αυτοψιών θα υπολογισθεί το ύψος της ζημιάς ανά παλαιό δημοτικό διαμέρισμα (Καποδιστριακοί Δήμοι) ώστε να συνταχθεί φάκελος που στη συνέχεια θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση των αποζημιώσεων μέσω των Π.Σ.Ε.Α.

Μετά τη διαδικασία αυτή οι αμπελουργοί θα υποβάλλουν αιτήματα αποζημιώσεων.

Οι αυτοψίες θα διενεργηθούν ανάλογα με την ημερομηνία τρυγητού της ποικιλίας.

Για κάθε νεώτερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε κάθε δυσλειτουργία που παρουσιάζεται.