Εκτύπωση

9 Ιανουαρίου 2012

Μετατροπή της ΕΑΣ Αμυνταίου σε ΑΣ

Απόφαση με βάση την οποία η Γενική Συνέλευση της ΕΑΣ Αμυνταίου, επέλεξε την μετατροπή της σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΑΣ) αντί Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (ΑΕΣ) που έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, έλαβε χθές 8.1.2012 το σώμα των αντιπροσώπων της Ένωσης.

Η ΕΑΣ Αμυνταίου εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Αμύνταιο, 09-01-2012
Δελτίο Τύπου

Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΕΑΣ Αμυνταίου  στις 8/1/2012 αποφάσισε τα εξής :
Tη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών – μελών της και τη μετατροπή της σε πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό περιοχής Αμυνταίου με 4 Ομάδες παραγωγών:

  1. Ο.Π. Δημητριακών –Αραβόσιτου και Χονδροειδών Ζωοτροφών
  2. Ο.Π. Οπωροκηπευτικών
  3. Ο.Π. Αμπέλου & Οίνου
  4. Ο.Π. Πατάτας & Οσπρίων, όπου οι αγρότες θα εκλέγουν το Διοικητικό τους συμβούλιο σε κάθε Ομάδα Παραγωγών και θα έχουν την ευθύνη των εισροών και εκροών της καλλιέργειεας τους.

Ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων που θα διατεθούν προς τους αγρότες, φυσικά μέλη του συνεταιρισμού θα είναι 440 αρχικά. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα ανέρχεται στα 300€ από τα οποία αφαιρούνται τα 150€ που αρχικά έχει πληρώσει ο κάθε αγρότης στον Συνεταιρισμό του. Η χρονική περίοδος αποπληρωμής της μερίδας ορίστηκε στα 3 χρόνια με ισόποσες δόσεις. Οι αγρότες της περιοχής Αμυνταίου θα μπορούν να εγγράφονται στο νέο αγροτικό συνεταιρισμό από 9/01/2012 έως τις 10/02/2012.

Η Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΑΣ Αμυνταίου, θα στηρίξουν κάθε συλλογική προσπάθεια των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής που θα γίνει σε κλαδικό επίπεδο και σε συνεταιριστική βάση.


Γραφείο Τύπου
ΕΑΣ Αμυνταίου