Εκτύπωση

25 Ιανουαρίου 2012

Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για διευκόλυνση της διαδικασίας των εξαγωγών

Στο πλαίσιο της κατάθεσης νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά τη σύσταση Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) με στόχο την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας Στάσης, για την διευκόλυνση των διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου συνάντηση της ΚΕΟΣΟΕ με στελέχη του ΥΠ.ΑΝ.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση του Ε.Ο.Π.Σ. μέσω του Single Window στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εκδίδονται από τους συναρμόδιους φορείς βεβαιώσεις,  πιστοδοτικά άδειες κλπ, με ηλεκτρονική παραλαβή.

Το Ε.Ο.Π.Σ. θα παρέχει επίσης  πληροφόρηση για τις διαδικασίες εξαγωγών – εισαγωγών, καθώς και θα δύναται να ενημερώνεται με τις μεταβολές αποφάσεων άλλων υπουργείων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια  προσπάθεια επιτάχυνσης μέσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των εξαγωγικών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων το ΥΠΑΝ ζήτησε από την ΚΕΟΣΟΕ να περιγράψει μέσω των απαραίτητων δικαιολογητικών που υποβάλλονται ανάλογα με την υπηρεσία που τα εκδίδει, την διαδικασία εξαγωγής οίνων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να προτείνει βελτιώσεις σε τυχόν προβλήματα που  παρουσιάζονται και καθυστερούν τις διαδικασίες εξαγωγών.