Εκτύπωση

31 Ιανουαρίου 2012

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν σε αναγνωρίσεις – τροποποιήσεις 7 οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και 19 οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Οι τροποποιήσεις ή οι αναγνωρίσεις αυτές είχαν υποβληθεί προς έγκριση μέχρι τις 31/7/2009, ημερομηνία κατά την οποία τα αιτήματα εξετάζονταν με το ισχύον καθεστώς της 31/12/2011.

Να τονισθεί ότι οι αναγνωρίσεις και οι τροποποιήσεις αυτές περιελήφθησαν κατά την υποβολή των Τεχνικών Φακέλων στην Commission.
Από 1.1.2012 το καθεστώς διαφοροποιείται και αυστηροποιείται και τυχόν αναγνωρίσεις και τροποποιήσεις εγκρίνονται και από την Commission. Οι τροποποιήσεις και οι αναγνωρίσεις είναι οι ακόλουθες:

ΠΟΠ Λήμνος                                   :   Π.Δ. 130/8.12.2011
                                                         Υ.Α. 206989/22.12.2011 ΦΕΚ
                                                         ΦΕΚ 260/A/13.12.2011
                                                         3004/Β/28.12.2011
ΠΟΠ Μαντινεία                              :   Υ.Α. 201640/15.12.2011,  ΦΕΚ 2899/Β/20.12.2011
ΠΟΠ Νάουσα                                  :  Υ.Α. 201651/20.12.2011 ΦΕΚ 3013/Β/30.12.2011
ΠΟΠ Πάρος, Malvasia Πάρος      :      Υ.Α. 201614/12.12.2011 ΦΕΚ 2817/Β/13.12.2011
ΠΟΠ Ρόδος                                      : Υ.Α. 201652/20.12.2011 ΦΕΚ 3013/Β/30.12.2011
ΠΟΠ Σητεία, Malvasia Σητείας    :      Π.Δ. 129/8.12.2011
                                                         Υ.Α. 206990/22.12.2011 ΦΕΚ
                                                        ΦΕΚ 260/Α/13.12.2011
                                                         3004/Β/28.12.2011
                                                        ΠΟΠ Χάνδακας – Candia,
Malvasia Χάνδακας-Candia:              Π.Δ. 131/8.12.2011
                                                        Υ.Α. 206988/22.12.2011 ΦΕΚ
                                                        ΦΕΚ 260/A/13.12.2011
3                                                       004/Β/28.12.2011

Επίσης δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν σε αναγνωρίσεις – τροποποιήσεις 7 οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη:

ΠΓΕ Αττική                            : Υ.Α. 197873/2.12.2011 ΦΕΚ 2781/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Αχαΐα                             : Υ.Α. 201639/15.12.2011 ΦΕΚ 2899/Β/20.12.2011
ΠΓΕ Βελβεντό                        : Υ.Α. 201615/12.12.2011 ΦΕΚ 2817/Β/13.12.2011
ΠΓΕ Δωδεκάνησος                : Υ.Α. 201643/15.12.2011 ΦΕΚ 2899/Β/20.12.2011
ΠΓΕ Έβρος                             : Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2674/B/9.11.2011
ΠΓΕ Ημαθία                          : Υ.Α. 201569/2.12.2011 ΦΕΚ 2779/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Ηράκλειο                       : Υ.Α. 201642/15.12.2011 ΦΕΚ 2899/Β/20.12.2011
ΠΓΕ Καρδίτσα                       : Υ.Α. 197872/2.12.2011 ΦΕΚ 2779/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης    :  Υ.Α. 201567/2.12.2011 ΦΕΚ 2779/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Λέσβος                           : Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2674/B/9.11.2011
ΠΓΕ Μαρτίνο                        : Υ.Α. 201565/2.12.2011 ΦΕΚ 2781/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Μετέωρα                        : Υ.Α. 201641/15.12.2011 ΦΕΚ 2899/Β/20.12.2011
ΠΓΕ Οπούντια Λοκρίδoς    : Υ.Α. 201566/2.12.2011 ΦΕΚ 2779/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Πλαγιές Αιγιαλείας     : Υ.Α. 201613/12.12.2011 ΦΕΚ 2817/Β/13.12.2011
ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου              : Υ.Α. 201612/12.12.2011 ΦΕΚ 2817/Β/13.12.2011
ΠΓΕ Πλαγιές Κιθαιρώνα     : Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2973/Β/23.12.2011
ΠΓΕ Πλαγιές Κνημίδας       : Υ.Α. 197875/2.12.2011 ΦΕΚ 2781/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Φθιώτιδα                       : Υ.Α. 197874/2.12.2011 ΦΕΚ 2781/Β/2.12.2011
ΠΓΕ Χαλκιδική                     : Υ.Α. 201568/2.12.2011 ΦΕΚ 2778/Β/2.12.2011

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους όσους δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω οίνων.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα ανωτέρω ΦΕΚ καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τον τομέα του οίνου μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠ.Α.Α.Τ.:  http://www.minagric.gr/greek/3.6.OINOY.html