Εκτύπωση

N. A. Hρακλείου

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Συνιστώμενες:

Eπιτρεπόμενες:

Προσωρινά Eπιτρεπόμενες:

  • Montepulciano N (2009)
  • Petit Vedot N (2009)
  • Roussanne B (2009)