Εκτύπωση

18 Φεβρουαρίου 2013

Νέα απόφαση για τις διαδικασίες ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, της χορήγησης των νέων δικαιωμάτων φύτευσης σε εκτάσεις που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς και την καταχώρισή τους στο αμπελουργικό Μητρώο, εξέδωσε μέσω ΚΥΑ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συναρμόδια υπουργεία.

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ Β/160/30.1.2013 πατήστε εδώ