Εκτύπωση

9 Απριλίου 2013

Εμπλουτισμός των οίνων: χωρίς απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις 18 Μαρτίου προκειμένου να λάβει θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚAΠ δεν απεφάνθη επί του ζητήματος της ένταξης στον Εθνικό Φάκελο του μέτρου για τον εμπλουτισμό. Το θέμα θα συζητηθεί στην τριμερή (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο), του οποίου ήδη η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 26 Μαρτίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει πρόσφατα μια θέση υπέρ της ένταξης του μέτρου στην ΚΟΑ Οίνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αντίθετη.

Όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις στη Γαλλία (CFVDP, FVAC, CNAOC, VIF, FNSEA CDJA ..) πιέζουν τον Υπουργό Γεωργίας ώστε να υπερασπιστεί τη θέση, επαναφοράς του μέτρου για εμπλουτισμό των οίνων με συμπυκνωμένα γλεύκη και ανακαθαρισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη ή (MC / MCR), μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί. Η επαναφορά του μέτρου μπορεί να αντισταθμίσει τη διαφορά κόστους μεταξύ ζάχαρης και της χρήσης του MC / MCR. Η μέθοδος εμπλουτισμού με MC / MCR επιτρέπεται μόνο στις νότιες περιοχές της ΕΕ, με συνέπεια η κατάργηση της δυνατότητας αυτής να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό υπέρ των βόρειων περιοχών της ΕΕ, που νομιμοποιούνται να αυξάνουν τον αλκοολικό βαθμό με χρήση ζάχαρης.