Εκτύπωση

16 Ιουλίου 2013

Μεταβολές και πάλι στα Προγράμματα Προβολής Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες

Μετά τις τελευταίες οδηγίες της Commission για την απαγόρευση εμφάνισης των εταιρικών σημάτων στις δράσεις των προγραμμάτων προβολής και προώθησης οίνων, προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι επιλέξιμες για την λήψη της εθνικής ενίσχυσης (30 %)σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ και άλλες μεταβολές επέρχονται, μεταβολές που πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν στην υποβολή προγραμμάτων η κατά-ληκτική ημερομηνία  υποβολής των οποίων εκπνέει στις 30/8/2013.

Πρόκειται για την διάσπαση του λογαριασμού  των «Γενικών Εξόδων» σε «Γενικά ΄Εξοδα» με ανώτερο ποσοστό 4% και σε «΄Εξοδα υλοποίησης δράσεων» με ανώτερο ποσοστό 20%.

 

1. Τα Γενικά ΄Εξοδα με ανώτατο ποσοστό 4% επί του συνόλου των άμεσων  Δράσεων, θα περιλαμβάνουν πλέον:

2. Τα Έξοδα υλοποίησης δράσεων (σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των άμεσων δαπανών για το πρόγραμμα) περιλαμβάνουν:

Οι μεταβολές αυτές τροποποιούν όπως είναι φυσικό και τα υποβαλλόμενα υποδείγματα του προϋπολογισμού των Δράσεων του προγράμματος. Να σημειωθεί ότι για τις μεταβολές αυτές πρόκειται να εκδοθεί και σχετική υπουργική απόφαση.