Εκτύπωση

12 Νοεμβρίου 2013

Προς παράταση η ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής

Με αργό ρυθμό καταχωρούνται μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά οι Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών οινοσταφύλων, αφού η ηλεκτρονική καταχώρηση προαπαιτεί άπαξ ενέργειες δημιουργίας ηλεκτρονικού προφίλ για κάθε γεωργό.

Από τη μικρή εμπειρία μέχρι σήμερα η σοβαρότερη δυσκολία μετά την εισαγωγή στο σύστημα αφού ο αμπελουργός έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών, είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων του ή και μεταβολών του στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αμπελουργός, ενώ έχει  υποβάλλει στην οικεία ΔΑΟΚ αίτηση μεταβολών στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι μεταβολές δεν έχουν καταχωρηθεί στο Αμπελουργικό Μητρώο με αποτέλεσμα το σύστημα να μη δέχεται την Δήλωση Συγκομιδής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ το ΥΑΑΤ θα παρατείνει την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής από τις 15/11/13 για τις 30/11/13 προκειμένου οι αμπελουργοί να έχουν το χρόνο να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους  στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι ειδικά για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μεταξύ των οποίων και οι αποζημιώσεις για τον περονόσπορο του 2011 θα απαιτηθεί ως δικαιολογητικό και η Δήλωση Συγκομιδής.

Βέβαια για τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς που παρέδιδαν όλες τις ποσότητες στον συνεταιρισμό τους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για τον περονόσπορο του 2011 και η υποχρέωσή τους για τη σύνταξη Δήλωσης Συγκομιδής ξεκινά από την τρέχουσα περίοδο.

Αντί των δηλώσεων Συγκομιδής θα ληφθούν υπόψη οι Αναλυτικές Δηλώσεις Παραγωγής που υπέβαλλαν οι συνεταιρισμοί κατά τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.