Εκτύπωση

11 Ιουνίου 2015

Αύξηση της τιμής αγοράς σταφυλιών στους αμπελουργούς της Σαντορίνης από την ΕΣΘΠ

Σε ανακοίνωση για τη χορήγηση πρόσθετης τιμής σταφυλιών εσοδείας 2014 προς τους αμπελουργούς – μέλη της προέβη η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων (ΕΣΘΠ).

 

Η συνεταιριστική οργάνωση επικαλούμενη αφενός τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα τους οργάνωσης για το έτος 2014, αφετέρου την καλή πορεία των πωλήσεων για το έτος 2014, αλλά και την καλή προοπτική για το έτος 2015, ιδίως τους αγορές του εξωτερικού, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τους Οργάνωσης με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε τους χορηγήσει:

1. Επιπλέον ποσό 0,10 ευρώ ανά κιλό σε όλα τα Λευκά Σταφύλια που προσκόμισαν οι αμπελουργοί τους στην ΕΝΩΣΗ εσοδείας 2014.

2. Επιπλέον ποσόν 0,10 ευρώ ανά κιλό στα Ερυθρά σταφύλια σε όσους παραγωγούς προσκόμισαν το σύνολο τους παραγωγής τους στην ΕΝΩΣΗ.

Η αύξηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη υψηλή τιμή που κατέβαλλε ο συνεταιρισμός στους αμπελουργούς, που ανήλθε στο ύψος των 1,70 € ανά κιλό σταφυλιού, ενώ ουσιαστικά συμβολίζει και την πρακτική των συνεταιριστικών οργανώσεων που επιστρέφουν το πλεόνασμα της κάθε χρήσης στους παραγωγούς – μέλη τους.