Εκτύπωση

30 Νοεμβρίου 2015

Παράταση μέχρι 22/12/2015 της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ

Το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤ με σημερινή του ανακοίνωση ενημερώνει τους αμπελουργούς με την υπ’ αρ. 5700/131925/30.11.2015

εγκύκλιό του ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2015.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αμπελουργοί που δεν έχουν φέτος παραγωγή σταφυλιών, οφείλουν να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση συγκομιδής.