Εκτύπωση

1 Δεκεμβρίου 2015

Ελλάδα ΕΦΚ στο κρασί 20 ευρώ / HL, Γαλλία ΕΦΚ 3,75 ευρώ / HL

Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και τη Μάλτα είναι οι μόνες χώρες της Νότιας Ευρώπης που επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μη αφρώδες κρασί. Όπως είναι γνωστό, επιβλήθηκε τελικά στη χώρα μας ΕΦΚ, ύψους 20 ευρώ/εκατόλιτρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υψηλότερος συντελεστής επιβάλλεται στην Ιρλανδία (έως 616 ευρώ/εκατόλιτρο) και ο χαμηλότερος, στη Γαλλία (3,75 ευρώ/εκατόλιτρο). Πλην των χωρών αυτών, οι χώρες της Ε.Ε. που επιβάλλουν ΕΦΚ στο κρασί είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Αγγλία.

• Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στη φορολόγηση του αφρώδους οίνου, ο οποίος υπόκειται σε ΕΦΚ στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αφρώδες κρασί είναι η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 9,29 ευρώ/εκατόλιτρο στη Γαλλία έως 849 ευρώ/εκατόλιτρο στην Ιρλανδία.

• Το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί μπορεί να καταστεί υψηλό, συγκριτικά με τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν, λόγω της ιδιομορφίας της ελληνικής αγοράς και του μεγάλου ποσοστού χύμα κρασιού που κυκλοφορεί. Ιδιαίτερα, το κόστος δημιουργίας φορολογικών αποθηκών (διοικητικό κόστος, εγγυήσεις κ.λπ.), ενδέχεται να πλήξει σημαντικά μικρές μονάδες