Εκτύπωση

11 Μαΐου 2016

Στο ΣτΕ συζητείται σήμερα η αίτηση ακύρωσης του ΕΦΚ στο κρασί

Συζητείται σήμερα η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εφαρμογής για τον ΕΦΚ στο κρασί, που κατέθεσαν η ΚΕΟΣΟΕ, η ΕΔΟΑΟ και ο ΣΕΟ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Νομικός που θα εκπροσωπήσει τους φορείς είναι ο Θεόδωρος Γεωργόπουλος, ο οποίος κατέθεσε σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, ενώ ταυτόχρονα η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ της ΓΓΔΕ κατέθεσε τις απόψεις της επί των αιτιάσεων των δικογράφων των αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.