Εκτύπωση

2 Ιουνίου 2016

Συνάντηση ΚΕΟΣΟΕ με τον αν. υπουργό ΑΤΤρ κ. Μάρκο Μπόλαρη

Κρίσιμα θέματα του αμπελοοινικού κλάδου έχει θέσει υπ’ όψιν του αναπληρωτή υπουργού ΑΑΤρ. Μ. Μπόλαρη για συζήτηση η ΚΕΟΣΟΕ στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Κυρίαρχο θέμα στην σημερινή ατζέντα είναι η εξέλιξη στο θέμα της χρηματοδότησης των νέων Αδειών Φύτευσης με βάση ελληνικό αίτημα προς τον Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα ζητήσει εξαίρεση από την άρνηση χρηματοδότησης της Commission, προκειμένου να αποκατασταθεί ισονομία μεταξύ των Κρατών Μελών δεδομένης της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα.

Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα που θα συζητηθεί είναι η στρέβλωση που έχει προκαλέσει στον κλάδο η επιβολή ΕΦΚ εξαιτίας της έξαρσης των παράνομων διακινήσεων οίνου και οι διαδικασίες ελέγχου που επιβάλλεται να ενεργοποιηθούν.

Ανεξάρτητα όμως από το θέμα των ελέγχων η ΚΕΟΣΟΕ θα επαναφέρει το ζήτημα της απόσυρσης της επιβάρυνσης του ΕΦΚ με 0,20 €/lt οίνου, αναφερόμενη και σε προηγούμενες δεσμεύσεις στελεχών της κυβέρνησης, βάσει των οποίων η τελευταία θα επανεξέταζε το θέμα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές, ενώ παράλληλα σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων θα διαδραματίσει και το γεγονός του ύψους των Δημοσίων Εσόδων, που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν την αναγκαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ελληνική αμπελουργία, στο πρότυπο του αντίστοιχου σχεδιασμού για το marketing και branding του ελληνικού οίνου, καθώς και θέματα που αφορούν δράσεις κατάρτισης, αφού κατά την εκτίμηση της ΚΕΟΣΟΕ και βάσει του swot analysis του ΠΑΑ, υπάρχει σοβαρό έλλειμα.