Εκτύπωση

14 Δεκεμβρίου 2016

Στα 120 kg η παραγωγή τσίπουρου και τσικουδιάς χωρίς δυνατότητα εμπορίας όταν πρόκειται για ιδιοκατανάλωση

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2969/01, επιφέρει το άρθρο 108 σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν/σ για τον πτωχευτικό κώδικα που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στην § 1 (βάσει υλοποίησης της σύστασης 17 της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ) προβλέπεται η δυνατότητα εμπορίας των αποσταγμάτων των διημέρων με την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), αν και η αντίστοιχη πρόβλεψη του ν. 2969/01 (υποπαράγραφος 8, παράγραφος Ε, άρθρο 7) προέβλεπε την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον (τότε) ΚΒΣ.

Στην ίδια παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων οι δικαιούχοι παραγωγής που παράγουν προϊόν απόσταξης αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα μέλη της οικογένειάς τους ή τους προσκεκλημένους και μέχρι 120 kg κατ’ ανώτατο όριο, ανά αποστακτική περίοδο, απαγορευομένης της εμπορίας αυτού.

Παρόλ’ αυτά το προϊόν απόσταξης προβλέπεται να διακινείται από τα δικαιούχα απόσταξης πρόσωπα (αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση) ή για λογαριασμό τους, συνοδευόμενο από αντίγραφο της αδείας απόσταξης και αποδεικτικό είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων για σκοπούς ελέγχου.

Για το άρθρο 108 του ν/σ πατήστε ΕΔΩ