Εκτύπωση

12 Απριλίου 2017

Προτίμηση στις ελληνικές λευκές και στις ερυθρές ξενικές ποικιλίες δείχνουν οι Έλληνες παραγωγοί, κατά την αναδιάρθρωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤ για τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων από το 2004 έως το 2015, οι Έλληνες παραγωγοί, αμπελουργοί και οινοποιοί, εμπιστεύονται τις λευκές ελληνικές ποικιλίες έναντι των ξενικών κατά την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους και τις ξενικές ερυθρές ποικιλίες έναντι των ελληνικών.

 

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την ΚΕΟΣΟΕ προκύπτουν τα εξής:

 

 

Η εικόνα των στατιστικών στοιχείων για τις ερυθρές ποικιλίες μπορεί να συμβάλλει σε μια διαφορετική ανάγνωση, σε σύγκριση με την αντίληψη που επικρατεί ότι ο κλάδος έχει στραφεί στις ελληνικές ποικιλίες. Βέβαια ως απόλυτος αριθμός, τα αναδιαρθρωθέντα στρέμματα με ερυθρές ξενικές ποικιλίες αποτελούν το 19,36% του συνόλου των αναδιαρθρωθεισών εκτάσεων αν ληφθεί υπόψη το σύνολο ελληνικού αμπελώνα, το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι αποτελεί μια σημαντική τάση, η οποία επιβεβαιώνεται και από τα αιτήματα των οινοποιείων για ταξινόμηση περισσότερων ξενικών ποικιλιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΙΚΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 4.875,23 SAUVIGNON BLANC 2.376,88
ΑΣΥΡΤΙΚΟ 3.184,64 CHARDONNAY 1.673,55
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 2.879,00 4.050,43
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ 1.934,55
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1.306,54
ΑΘΗΡΙ 442,60
ΡΟΜΠΟΛΑ 369,20
ΒΙΔΙΑΝΟ 349,00
ΜΑΛΒΑΖΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 287,70
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 240,43
ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ 215,40
ΒΗΛΑΝΑ 161,50
16.245,79

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ
ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ 1.809,04 CABERNET SAUVIGNON 3.585,61
ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ 1.610,25 MERLOT 3.316,60
Μ. ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1.039,87 SYRAH 3.161,63
ΛΙΑΤΙΚΟ 810,00 GRENACHE ROUGE 255,92
ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ 640,86 CABERNET FRANK 165,90
ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 696,20 TEMPRANILLO 131,00
ΡΩΜΕΙΚΟ 622,62 CINSAUT 101,83
ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ 480,70 10.718,49
ΛΗΜΝΙΟ 399,91
ΜΑΥΡΟΥΔΙ 235,63
ΦΩΚΙΑΝΟ 227,12
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΗΣ 209,60
8.781,80

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΥΘΡΩΠΗ ΕΡΥΘΡΩΠΗ
ΡΟΔΙΤΗΣ 13.043,41 GEWUSTRAMINER 169,50
ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ 2.526,74
15.570,15

 

 

ΠOIKIΛΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΡΟΔΙΤΗΣ

13.043,41

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

4.875,23

CABERNET SAUVIGNON

3.585,61

MERLOT

3.316,60

ΑΣΥΡΤΙΚΟ

3.184,64

SYRAH

3.161,63

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

2.879,00

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

2.526,74

SAUVIGNON BLANC

2.376,88

ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ

1.934,55

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ

1.809,04

CHARDONNAY

1.673,55

Τέλος όσον αφορά την κατάταξη των ποικιλιών που αναδιαρθρώνονται στο σύνολό τους, οι δυο πρώτες (Ροδίτης, Σαββατιανό) αντιστοιχούν στο 32,37% των αναδιαρθρώσεων. Ακολουθούν οι ξενικές ερυθρές Cabernet Sauvignon, Merlot και το Ασύρτικο, συνθέτοντας την πρώτη 5άδα που αντιστοιχεί στο 50,59% του συνόλου των αναδιαρθρώσεων και είναι χαρακτηριστικές των τάσεων που επικρατούν και στην κατανάλωση.