Εκτύπωση

14 Μαΐου 2019

Τι αλλάζει με τη νέα ΚΥΑ για την Προβολή Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες

Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1549/7-5-2019) για το μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες εξέδωσε το Υπ.Α.Α.Τρ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το υπουργείο Εξωτερικών, που περιλαμβάνει νέες διατάξεις σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς.

Η εν λόγω ΚΥΑ δημιουργεί και αρκετά ερωτηματικά ως προς την εφαρμογή της εκτός από τα νέα δεδομένα, όπως επί παραδείγματι για τον τρόπο ελέγχου των δράσεων ενός δικαιούχου, όταν αυτός τα προηγούμενα χρόνια έχει λάβει στήριξη για μία συγκεκριμένη Τρίτη χώρα και για να έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης οφείλει να υποβάλλει πρόγραμμα σε διαφορετικό τμήμα αγοράς της συγκεκριμένης χώρας.

Οι κυριότερες μεταβολές που επιφέρει η ΚΥΑ για τα προγράμματα προβολής οίνων σε Τρίτες χώρες αφορούν:

            - Την περιγραφή ποσοτικοποιημένων  στόχων στην Τρίτη Χώρα σε αξία αλλά και την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο (!!!)
            - Την τεκμηρίωση για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα (πχ. Ταμειακά, τραπεζικά διαθέσιμα δανειοδότηση, χωρίς να διευκρινίζεται εάν απαιτείται σύμβαση δανεισμού !!!)

Όσοι δικαιούχοι εκτελέσουν κάτω από το 75% του προγράμματος θα υποστούν περικοπές στην επιστροφή των ποσών, ήτοι :

Είναι γεγονός ότι οι μεταβολές που επέρχονται θα δημιουργήσουν όχι μόνο πρόσθετες διαχειριστικές υποχρεώσεις στα οινοποιεία, αλλά θα δημιουργήσουν κινδύνους απόρριψης δράσεων με generic χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν τα οινοποιεία που δεν συμμετέχουν στην προβολή των ΠΟΠ και ΠΓΕ των περιοχών τους, να δηλώσουν την απροθυμία συμμετοχής τους, γεγονός που στην ελληνική πραγματικότητα είναι προβληματικό, αφού προτιμάμε «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα». Επιπλέον αποτρεπτικές είναι και οι διατάξεις περικοπής των χρημάτων που έχει ήδη καταβάλλει ο οινοποιός, όταν δεν εκτελέσει το πρόγραμμα άνω του 75%, πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιηθεί με αυστηρότατες διατάξεις όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο, που πολλές φορές προσκρούουν και στις διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα (φωτογραφίες, email, υπογραφές προσκεκλημένων, κλπ.).