Εκτύπωση

2 Φεβρουαρίου 2011

«Πρόγραμμα προβολής προώθησης οίνων στις Τρίτες Χώρες» παρουσίαση υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Με πρωτοβουλία της Δ/νσης Μεταποίησης Τυπ/σης και Ποιοτικού Ελέγχου και ειδικότερα του τμήματος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, πραγματοποιήθηκε χθές, σύσκεψη για την πορεία του προγράμματος «Προβολή και προώθηση οίνων στις Τρίτες Χώρες», η οποία ομολογουμένως ήταν πολύ καλά οργανωμένη και ολοκληρωμένη ως προς την παρουσίαση, αλλά και απαραίτητη, για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει προγράμματα, στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι εκπρόσωποι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κκ. Ε. Κούρεντα και Α. Παπαγιαννοπούλου εκτός της απολογιστικής παρουσίασης των ενεργειών από τις επιχειρήσεις του πρώτου έτους του προγράμματος και των λεπτομερών οδηγιών που παρείχαν, ώστε να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας οι προτάσεις των προγραμμάτων ανά δράση, αναφέρθηκαν:

Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν οι οδηγίες που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισημάνσεις), ώστε η υποβολή του περιεχομένου των φακέλων να ακολουθεί τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, για να κρίνονται επιλέξιμες οι δαπάνες που υποβάλλονται (προθεσμίες υποχρεώσεων, φυσικό αντικείμενο, logo, φωτογραφίες, καταχωρήσεις, ομάδες, πληρωμές με πιστωτική κάρτα, είδη δαπανών, ταξίδια, έξοδα εγγυητικών επιστολών κ.α.)
Την παρουσίαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ppt, κάντε κλικ εδώ