Εκτύπωση

18 Φεβρουαρίου 2011

Μεταβολές στον τρόπο συναλλαγών και την Εκκαθαριστική ΦΠΑ

Ο τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες και διευκρινήσεις για τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ περιγράφονται στις ΠΟΛ 1027/9.2.2011 και ΠΟΛ 1026/9.2.2011 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών.

Το πλήρες κείμενο των πολυγραφημένων αποφάσεων θα το βρείτε στην διεύθυνση του μενού Νομοθεσία / Οικονομική Νομοθεσία