Εκτύπωση

8 Μαρτίου 2011

Yπογράφησαν απο τον Υπουργό  Οικονομικών οι αποφάσεις καθορισμού των δικαιολογητικών για παράταση άτοκου δανείου 2009/2010 και νέου άτοκου 2010/2011

Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου η απόφαση καθορισμού των δικαιολογητικών, για την παράταση του άτοκου δανείου παραλαβής σταφυλικής παραγωγής 2009/10 κατά ένα έτος και η απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών, χορήγησης άτοκου δανείου για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2010/11.

Το ύψος του άτοκου δανείου ανέρχεται σε 15 εκ. € και δικαιούχοι είναι οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί για δάνειο μέχρι του ποσού των 250.000 € και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για ποσό μέχρι 25.000 €.

Οι αποφάσεις διαβιβάστηκαν στο Γ.Λ.Κ. προκειμένου να δημοσιευτούν στο Φ.Ε.Κ.