Εκτύπωση

21 Νοεμβρίου 2011

Ανάγκες σε ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ για το 2012

Εγκύκλιο, με βάση την οποία ορίζεται καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης του αριθμού ταινιών που θα χρειαστούν τα οινοποιεία και θα πρέπει να το δηλώσουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (30η Νοεμβρίου 2010) απέστειλλε η Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου (τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών), προκειμένου να κυκλοφορούν οι οίνοι ΠΟΠ την προσεχή περίοδο.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2
                    10176 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μάμαλη Βασιλική
Τηλ: 2102124172
fax: 2105238337
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 

 
Αθήνα,     8/11/2011
Αρ. πρωτ: 193199


ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Ενότητες
- Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
  Έδρες τους

ΚΟΙΝ: 1. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου
Μαρίνου Αντύπα 86–88,
16346  ΑΘΗΝΑ
2. ΣΕΟ
Νίκης 34, 10537 ΑΘΗΝΑ
3. ΚΕΟΣΟΕ
Λ. Ριανκούρ 73, 11523 ΑΘΗΝΑ

 


ΘΕΜΑ: Ανάγκες σε ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ για το 2012

Όπως γνωρίζετε οι οίνοι ΠΟΠ (πρώην ΟΠΑΠ–ΟΠΕ) προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά πρέπει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να φέρουν επί του πώματος την ειδική ταινία ελέγχου. Οι ταινίες αυτές χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διανέμονται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στους δικαιούχους οινοποιούς – εμφιαλωτές ή εμφιαλωτές, για δική τους και μόνο χρήση.
Προκειμένου να μεριμνήσουμε για την έγκαιρη εκτύπωση του αναγκαίου αριθμού ταινιών για την εμφιάλωση του έτους 2012, παρακαλούμε σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου, να μας γνωρίσετε τον αριθμό ταινιών που θα χρειαστούν. Στο απαντητικό σας έγγραφο, παρακαλούμε να αναφέρονται τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και ο αριθμός των ταινιών, πχ. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.: 50.000 ταινίες ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ (ΜΝ), 500.000 ταινίες ΝΕΜΕΑ (ΝΜ).
Σημειώνουμε, ότι ταινίες μπορούν να ζητήσουν και να προμηθευτούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. 237411/27.2.2004 έγγραφο μας με θέμα «Διάθεση ταινιών ελέγχου οίνων VQPRD (ΟΠΑΠ-ΟΠΕ)».
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να μας απαντήσετε αρνητικά.
Για διευκόλυνση σας και για απλούστευση της διαδικασίας, σας στέλνουμε συνημμένα το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 το οποίο παρακαλούμε να συμπληρωθεί σωστά από τους αιτούντες και να ελέγχεται ως προς την ορθότητα του περιεχομένου του καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή των ταινιών είναι 8,50€ ανά χιλιάδα και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή άλλο φόρο.


Συνημμένα: Υπόδειγμα Ι, Υπόδειγμα ΙΙ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Ε. ΚΟΥΡΕΝΤΑ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι


ΑΙΤΗΣΗ


Πλήρη Στοιχεία Αιτούντος
…………………………………………….
……………………………………………. Προς: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ……………………

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ……………… ταινίες ελέγχου οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ……………………... για εμφιάλωση οίνων με τα παρακάτω στοιχεία:
- Κατηγορία οίνου: Λευκός Ξηρός, Ερυθρός Ξηρός κλπ. ………………….......................
- Όνομα οινοπαραγωγού: ………………………………………………………………….
- Τόπος παραγωγής: ……………………………………………………………………….
- Όνομα εμφιαλωτή: ………………..……………………………………………………...
- Τόπος εμφιάλωσης: ………………….…………………………………………………...
- Ποσότητα οίνου: ……………………….……… (λίτρα)
- Ονομαστικός όγκος φιαλών: ……………………………………………………………
- Αριθμός φιαλών: ………………………………………………………………………..
- Χρόνος παλαίωσης: από …..……….……. έως …….….…….…, σύμφωνα με το βιβλίο αποθήκης, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί παλαίωση και υπάρχει πρόθεση να αναγραφεί στην ετικέτα η φράση: «ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΓΙΑ X ΜΗΝΕΣ».
- Απόφαση κατάταξης: ……………………………………………………………………
- Αριθμός συνοδευτικού εγγράφου: ………………………………………………………

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής ……………….

 Προς: (Στοιχεία Αιτούντος)

………………………………………….

Κοιν/ση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/νση Μ/Τ & Π/Ε.
Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών
Αχαρνών 2
10176, Αθήνα

 

Θέμα: Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ
Απαντώντας σε σχετική αίτηση σας και αφού ελέγξαμε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία, σας χορηγούμε τις παρακάτω ταινίες ελέγχου οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) ………………………, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εμφιάλωση μέσα στο έτος 2012 όπως π.χ.:
- 5.000 τεμάχια ΝΕΜΕΑ (ΝΜ) με αύξοντα αριθμό 3840001 – 3846000/2012
- 10.000 τεμάχια ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ (ΜΝ) με α/α 2457000 – 2467000/2012
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………
Οι ταινίες αυτές εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν μέσα στο τρέχον έτος 2012, πρέπει να καταστραφούν σε συνεννόηση με τη Δ/νση μας.