Εκτύπωση

24 Νοεμβρίου 2011

Ενεργοποιήθηκε η αίτηση εγγραφής των ΣΑΟ στο Μητρώο

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Αγροτικού Συνεργατισμού & ομαδικών δραστηριοτήτων η 35599/8-11-2011 (ΦΕΚ 2634 Β΄/ 9-11-2011) Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Μορφή περιεχόμενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ καθώς και διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, των ΕΑΣ και των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων».

Παράλληλα στην κεντρική σελίδα υποδοχής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και σε ειδικό banner (ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ) μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τις 21/12/2011, αιτήσεις εγγραφής, στην Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.