Εκτύπωση

28 Νοεμβρίου 2011

Έγκριση ερευνητικού προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχείρησεων» και ειδικότερα στο Β΄ κύκλο «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πρόταση στην οποία συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ με ερευνητικό θέμα: Αύξηση Αξίας Επιλεγμένων Ελληνικών Οίνων, μέσω της πιστοποίησης της Περιοχής Προέλευσής τους.

Η πρόταση ήταν μια πρωτοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ με συμμετοχή της ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων και Ο.Σ. Νεμέας και ομάδα υλοποίησης το τμήμα Γενικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης μεθόδου  η οποία θα είναι σε θέση να Πιστοποιεί τον ΤόποΠροέλευσης ενός Οίνου. Η μέθοδος που θα αναπτυχθεί (και θα διαπιστευτεί κατάλληλα) βασίζεται στον προσδιορισμό του δακτυλικού αποτυπώματος -με ισότοπα ιχνοστοιχείων και σπάνιων γαιών- του εδάφους και των σταφυλιών της καλλιεργητικής περιοχής και το συσχετισμό τους -με χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων- με τους παραγόμενους οίνους της περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευνας αφού στοχεύει ευθέως στην αναβάθμιση-βελτίωση της εικόνας και ετικέττας των παρακάτω δυο σημαντικότερων τοποποικιλιακών οίνων-πρεσβευτών της ελληνικής οινοπαραγωγής:
«Ασύρτικο Σαντορίνης», μια από τις πλέον διάσημες λευκές ελληνικές ποικιλίες (με ιδιαίτερα για λευκό χαρακτηριστικά),  που ανάγεται απευθείας στην αρχαία ελληνική οινοπαραγωγή
«Αγιωργίτικο Νεμέας» την αρχαιότερη ελληνική ερυθρά ποικιλία.
Η σημασία του έργου είναι προφανής για την κατοχύρωση των προϊόντων των καλλιεργητικών αυτών περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως ΟΠΑΠ. Άλλωστε, η καταγωγή (μαζί με την ποικιλία αμπέλου και την οινοποιητική διαδικασία) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την αξία ενός οίνου. Οι παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζουν (και καθορίζουν) την ελκυστικότητα και εμπορική αξία του οίνου,  η οποία  συνήθως  είναι  συνυφασμένη   με  τις  πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Η τελευταία συνδέει το προϊόν (οίνος) με τις προσδοκίες των καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά τα αισθητικά- ποιοτικά κριτήρια και την απόδειξη της γνησιότητάς του.