Εκτύπωση

17 Μαΐου 2012

Η παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων σε συστηματική αύξηση

Σε οκτώ χρόνια, από το 2002 έως το 2010, η παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων αυξήθηκε κατά 13%, ενώ η συνολική παραγωγή κρασιού ήταν σταθερή.

Το μερίδιο των ροζέ οίνων ανήλθε στο 10% της συνολικής παραγωγής (25,3 έναντι 260 εκατ. εκατόλιτρων). Η παγκόσμια παραγωγή οίνων ενώ κορυφώθηκε το 2004, στη συνέχεια μειώθηκε, η παραγωγή όμως των ροζέ δεν έπαψε ποτέ να αυξάνεται σταθερά. Επομένως, είναι μια βασική τάση της παγκόσμιας αμπελουργίας.

Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με 6,6 εκατ. εκατόλιτρα. Η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη κατά 84% σε τέσσερις χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι τέσσερις χώρες καταλαμβάνουν το άλλο 55% της συνολικής παραγωγής κρασιού. Αυτό το ολιγοπώλιο έχει επιβραδυνθεί από το 2002, με την άφιξη παικτών, όπως η Αυστραλία, τη Χιλή και η Ρωσία.

Από το 2002 έως το 2010 το μερίδιο της Γαλλίας αυξήθηκε από 25 σε 28% του συνόλου, της Ιταλίας από 17 σε 23%, έναντι εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας που έχουν μειωθεί (αντίστοιχα από 20 έως 16% και από 23 έως 13%), ενώ το σύνολο της Γερμανίας, Αργεντινής, Ρωσίας, αυξήθηκε από 4 έως 9%.