Εκτύπωση

18 Μαΐου 2012

Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα

Στις 22 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ. θα γίνει στο οινοποιείο της Ε.Α.Σ. Πάρου η παρουσίαση της ετήσιας ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ περιόδου 5ος /2011-5ος/2012 του Έργου

 εφαρμοσμένης έρευνας «Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα» που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και εκτελεί το ΤΕΙ Κρήτης και η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το πρόγραμμα είναι μια συστηματική και πολύχρονη επιστημονική εργασία πάνω στο Κυκλαδίτικο αμπέλι με παραδοτέα που θέτουν τις βάσεις για την ανασύσταση του. Ταυτόχρονα οδηγεί και σε συμπεράσματα σε σχέση με τις ενέργειές μας στο μέλλον.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος από το κενό που προκύπτει από την έλλειψη αμπελουργικής πολιτικής στη χώρα μας και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει πιλοτικό έργο για μια γενικότερη προσπάθεια που θα έχει πανελλήνια εφαρμογή. Η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να δώσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς σε διεθνές επίπεδο.