Εκτύπωση

14 Ιουνίου 2012

ΦΕΚ 1805/Β/8.6.2012 Παράταση των προθεσμιών του άρθρου 19 του Ν. 4015/2011

Παρατείνονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από τη λήξη τους, ήτοι μέχρι 31−12−2012.

Για ολόκληρο το ΦΕΚ πατήστε εδώ