"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Mέση τιμή ανά kg σταφυλιού

ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΠ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1987 0,09 0,11
1988 0,10 0,13 11,68
1989 0,12 0,16 28,61
1990 0,17 0,21 26,13
1991 0,17 0,22 7,14
1992 0,14 0,23 4,99
1993 0,11 0,22 -7,01
1994 0,17 0,27 27,26
*1995 0,22 0,34 23,18
*1996 0,25 0,38 13,04
*1997 0,19 0,41 7,69
*1998 0,19 0,42 1,43
*1999 0,19 0,43 2,11
*2000 0,22 0,44 3,45
*2001 0,23 0,45 2,00
*2002 0,23 0,45 0,00
*2003 0,23 0,45 0,00
*2004 0,18 0,37 -17,60
*2005 0,15 0,35 -5,41
*2006 0,15 0,33 -5,71
*2007 0,23 0,42 27,27
*2008 0,27 0,45 7,14
*2009 0,17 0,40 -11,11
*2010 0,13 0,30 -25,00
2011 0,20 0,40 33,33
2012 0,28 0,45 12,50
2013 0,23 0,41 -8,89
2014 0,24 0,43 4,88
2015 0,23 0,45 4,65
2016 0,22 0,46 2,22
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας