Εκτύπωση

N. A. Έβρου

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Συνιστώμενες:

Eπιτρεπόμενες:

  • Καρναχαλάδες Ν
  • Κερατσούδα Ν
  • Μπογιαλαμάδες Ν
  • Όψιμο Σουφλίου Β2