Κύριος στόχος της είναι η υποβοήθηση και ενίσχυση του έργου των Αγροτικών Συνεταιρισμών μελών της και η διευκόλυνση των παραγωγών της περιφέρειάς της στην καλλιέργεια και την διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

1ο χλμ. Eλευθερούπολης - Σερρών
Tηλ.: 25920 22052
Fax: 25920 23943
e-mail: eas556@otenet.gr

 


Ιδρύθηκε το 1935 ως δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και από τότε μέχρι και σήμερα εδρεύει στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Δραστηριοποιείται στην επαρχία Παγγαίου και αποτελεί την δεύτερη συνεταιριστική οργάνωση του νομού, αριθμώντας σήμερα 35 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς με 2.770 ενεργά μέλη.
Κύριος στόχος της είναι η υποβοήθηση και ενίσχυση του έργου των Αγροτικών Συνεταιρισμών μελών της και η διευκόλυνση των παραγωγών της περιφέρειάς της στην καλλιέργεια και την διάθεση των αγροτικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της, η Ένωση ανέπτυξε σταδιακά μια σειρά από δραστηριότητες έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και να εξυπηρετεί τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή τόσο με την δημιουργία νέων επενδύσεων όσο και με την βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Η ένωση έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μηχανογράφησης έτσι ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει:

  • Πληρέστερη λογιστική – γραφειακή εξυπηρέτηση και διοικητική υποστήριξη στους συνεταιρισμούς μέλη της
  • Ευκολότερη διαχείριση στην εκπόνηση εργασιών σχετικών με διανομή επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • αυτόματη ενημέρωση αποθηκών και έλεγχο ποιότητας των αποθηκευμένων προϊόντων
  • ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του ασφαλιστικού πρακτορείου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Ένωση στην προσπάθειά της να συμπεριληφθεί στην οικογένεια των πιστοποιημένων οργανισμών με στόχο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανέπτυξε και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ISO 9000, ISO 22000, ISO 17025) στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου – τυποποιητηρίου ελαιολάδου, σπαστήρα ξηρών καρπών, εδαφολογικό εργαστήριο, συγκροτήματα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δημητριακών.
Με τον τρόπο αυτό μπορεί και αποδεικνύει αντικειμενικά τόσο για τον τυποποιημένο τρόπο λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων όσο και για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, πράγμα που πιστοποιείται κάθε χρόνο με τις επιθεωρήσεις που δέχεται από κρατικό και διεθνή φορέα πιστοποίησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αειφορική ανάπτυξη, παραγωγή ασφαλών -ποιοτικών προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ένωση προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες αυτές τάσεις ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια με βάση τα πρότυπα Agro 2.1 & 2.2, και έχει πιστοποιηθεί εντός του έτους 2007.
Η ανάγκη για πιστοποίηση και απόδοση ταυτότητας στα γεωργικά προϊόντα αποτελεί μονόδρομο που οδηγεί στην αναβάθμιση των ίδιων των προϊόντων και στην ανταπόκριση της προσδοκίας των καταναλωτών.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩN
Η Ένωση ίδρυσε και λειτουργεί στους κόλπους της, από 6/ετίας και πλέον, ομάδες παραγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχει θέσει όλη την υποδομή της στην διάθεση των ομάδων αυτών με στόχο την προσαρμογή της λειτουργίας τους στα κοινοτικά πρότυπα καθώς επίσης υλοποιεί Σχέδια Δράσης και Επιχειρησιακά προγράμματα.
Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων (παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων) εμπορίας αυτών μέσω των ομάδων παραγωγών και συνεχής ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα αναθεώρησης κοινής οργάνωσης αγοράς προϊόντων.

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Από το 1996 η Ένωση διαθέτει ένα σύγχρονο εδαφολογικό και φυλλοδιαγνωστικό εργαστήριο του οποίου η λειτουργία στηρίζεται σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.
Το εργαστήριο αυτό με τις συνεχείς αναλύσεις που πραγματοποιεί, είτε κατόπιν παραγγελίας των παραγωγών, είτε με πρωτοβουλία της ίδιας της Ένωσης, στα πλαίσια λειτουργίας των ομάδων παραγωγών, αποκομίζει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, με βάση τα οποία καθοδηγεί και εποπτεύει τους παραγωγούς. Από την μέχρι σήμερα λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου διαπιστώθηκε η μείωση του όγκου των λιπασμάτων από την ορθολογική λίπανση, καθώς και η μη εμφάνιση υπολειμμάτων και αγροχημικών καταλοίπων στα παραγόμενα προϊόντα. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία για την ωφελιμότητα του εργαστηρίου, γιατί αποτελούν στοιχεία μείωσης του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Η Ένωση θέλοντας να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας δημιούργησε το δικό της παρασκευαστήριο ζωοτροφών. Ο σύγχρονος εξοπλισμός, η συνεργασία με την τοπική Κτηνιατρική υπηρεσία, η υφιστάμενη τεχνογνωσία καθώς και οι ποιοτικά ελεγχόμενες πρώτες ύλες μπορούν και εγγυούνται στους κτηνοτρόφους το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Η επένδυση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας υπερσύγχρονης καθετοποιημένης μονάδας σε πανελλήνιο επίπεδο, που μπορεί να εγγυηθεί τόσο την έκθλιψη όσο και την τυποποίηση εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου. Η δυνατότητα έκθλιψης φθάνει τους οκτώ τόνους ελαιόκαρπο την ώρα ενώ η δυνατότητα τυποποίησης ελαιολάδου τους έξι τόνους την ώρα. Αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ελαιοκαλλιεργητών το οποίο μπορούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιούν.

ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
Ο σπαστήρας αμυγδάλων – φουντουκιών είναι ενταγμένος στην εξυπηρέτηση της Ομάδας παραγωγών καρπών με κέλυφος. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας του συγκροτήματος δίνει την δυνατότητα στους παραγωγούς να βρίσκουν εύκολη, γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση σχετικά με την διαχείριση των προϊόντων τους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Η Ένωση αξιολογώντας το μέγεθος και την σοβαρότητα της δραστηριότητας που σχετίζεται με την συγκέντρωση των δημητριακών προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούσαν στην βελτίωση της υποδομής των τριών αποθηκευτικών κέντρων που διαθέτει (Χορτοκόπι, Παλαιοχώρι, Γεωργιανή). Οι επεμβάσεις αυτές είχαν σαν στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας των προσκομισθέντων δημητριακών από τους παραγωγούς καθώς επίσης και την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των κρίσιμων μετρήσεων ζύγισης και υγρασίας του προϊόντος, έναντι των ανταγωνιστών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πολιτική τιμών (ξηραντικά, αποθήκευτρα, τελική τιμή εκκαθάρισης) έχουμε την βεβαιότητα ότι καθιστούν την Ένωση την καλύτερη επιλογή των παραγωγών.

Web design by Epopsis © 2010