Έτος ίδρυσης:1933

Αγ. Θωμά 3, 190 02, Παιανία
Τηλ.: 2106642 644, Fax: 2106643 166

 


Ο σκοπός της Ένωσης είναι η ενέργεια κάθε πράξης και η λήψη κάθε μέτρου για την με σύγχρονα τεχνικά μέσα και μεθόδους ανάπτυξη της καλλιέργειας της αμπέλου, εμπορίας και διάθεσης για λογαριασμό των μελών των παραγομένων εξ' αυτής οινικών προϊόντων. Συγκέντρωση σταφυλιών, γλευκοποίηση-οινοποίηση πώληση προϊόντων και υποπροϊόντων-και απόδοση εκκαθάρισης στα μέλη.
Προϊόντα: (σταφύλια, γλεύκος, στέμφυλα, οίνος)
Ποικιλία σταφυλιών: (Σαββατιανό Μεσογείων)
Web design by Epopsis © 2010