Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

EΘNIKH ΔIEΠAΓΓEΛMATIKH OPΓANΩΣH AMΠEΛOY KAI OINOY - E.Δ.O.A.O.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων αμπέλου και οίνου που αντιπροσωπεύονται από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ΣΕΟ, των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους ασχολούνται με αμπελοοινικές εργασίες και είτε κατέχουν αμπελώνες είτε κατέχουν οινοποιητικές εγκαταστάσεις, ώστε ν΄ αντιμετωπισθούν από ενισχυμένη θέση τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την δράση των εμπλεκομένων στον τομέα.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου έχει αναγνωριστεί ως Εθνική με την αριθ. 339037/9-2-2001 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Είναι η πρώτη Διεπαγγελματική Οργάνωση στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη συνεκτίμηση της πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα της αμπέλου και του οίνου, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας στον τομέα της αμπέλου και του οίνου.

Σκοπεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων, ευνοώντας ταυτόχρονα τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των κατηγοριών, που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα αυτά.

Η κοινή βάση αναφοράς, μέσω της Διεπαγγελματικής οργάνωσης συμβάλλει στην ανάπτυξη ενιαίας προσπάθειας για την ορθότερη συνεκτίμηση των συνθηκών της αγοράς, την διευκόλυνση της εξέλιξης κοινών οικονομικών συμπεριφορών με σκοπό να βελτιωθεί η γνώση στην οργάνωση της παραγωγής στην μεταποίηση και στην εμπορία.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO