Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDFΔεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ο αμπελοοινικός τομέας, όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή (αμπέλι), αλλά και την μεταποίηση (οίνος), στην  Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την πιο πολύπλοκη νομοθεσία από όλα τα αγροτικά προϊόντα.
Ο κύριος λόγος, στον οποίο οφείλεται η εξειδικευμένη νομοθεσία, αφορά την ιδιαίτερη υπεραξία που αποκτά ο οίνος στις συγκεκριμένες περιοχές παραγωγής του σε ολόκληρη την Ευρώπη  συνεπώς και την Ελλάδα, υπεραξία που αντανακλά τους ιδιαίτερους εδαφοκλιματικούς παράγοντες, τις τεχνικές επεξεργασίας και τις παραδοσιακές παρεμβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα, είτε είναι ο αμπελοκαλλιεργητής, είτε ο οινοποιός.

  • Στο αναδυόμενο παράθυρο αριστερά,  επιλέξτε το μενού «Ευρωπαϊκή Νομοθεσία» προκειμένου να έχετε στην διάθεσή σας, τους κανονισμούς του Συμβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εφαρμόζονται σήμερα.

  • Στο μενού «Εθνική νομοθεσία», θα βρείτε, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, (Κ.Υ.Α) τις υπουργικές αποφάσεις (Υ.Α.) και τις εγκυκλίους, (ΕΓΚ) που έχουν εκδοθεί και αφορούν οριζόντια θέματα, για το ελληνικό κρασί και το αμπέλι.

  • Εφ΄όσον επιθυμείτε, να διερευνήσετε την εξειδικευμένη νομοθεσία των οίνων Π.Ο.Π. και των οίνων Π.Γ.Ε., επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο στο κύριο μενού με τον τίτλο «ΚΡΑΣΙ».