"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Διεθνείς Eκθέσεις

Εκτύπωση
PDF


London international Wine & Spirits Fair
Εκτύπωση
PDF
Vinexpo
Εκτύπωση
PDF


ProWein Dusseldorf
Εκτύπωση
PDF


Simei Milano
Εκτύπωση
PDF


Anuga Koln Germany
Εκτύπωση
PDF


Vinitech Bordeaux France
Εκτύπωση
PDF


Wine & Spirits Poland
Εκτύπωση
PDF


Wines for Asia Singapore

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO