"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Στην τοποθεσία αυτή, έχετε πρόσβαση, είτε στις εκθέσεις που συντάσσονται για την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς οίνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε στα οριστικά στατιστικά στοιχεία ή προβλέψεις που δημοσιεύει η Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συζητούνται στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οίνου στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΟΣΟΕ, είτε στην παρουσίαση πολιτικών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να υλοποιήσει υποβάλλοντας προτάσεις προς διαβούλευση

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2010
  2. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΟΙΝΟΥ 2001 - 2009
  3. MIA KAΛYTEPH ΛEITOYPΓIA THΣ AΛYΣIΔAΣ TPOΦIMΩN ΣTHN EYPΩΠH

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO