Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF
Eπιλέξτε από το μενού αριστερά ΕΥΡΩΠΗ για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία

Η συλλογή στατιστικών στοιχείων αποτελούσε ανέκαθεν «πονοκέφαλο» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχουν υπηρεσίες με ομοιογενή στοιχεία στην ΕΕ των 27.

Η ΚΕΟΣΟΕ στην προσπάθειά της να επεξεργασθεί έστω τον διαθέσιμο όγκο στατιστικών δεδομένων, επεξεργάσθηκε τα οριστικά ισοζύγια της D.G. Agri και παραθέτει διαχρονικά εκτός των ισοζυγίων, τους κυριότερους οριζόντιους λογαριασμούς, που συνθέτουν τα ισοζύγια.

Τα δεδομένα που αποστέλλουν τα Κράτη – Μέλη είναι ενδεχόμενο να τροποποιούνται ανάλογα με τον χρόνο οριστικοποίησης των στοιχείων. Υπεύθυνη για την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων στην ΕΕ είναι η EUROSTAT, η οποία αντλεί στοιχεία από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των Κρατών – Μελών (στην Ελλάδα υπεύθυνη είναι η ΕΣΥΕ).

Δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των δεδομένων της EUROSTAT και της D.G. Agri, πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί, μέσω της συμφωνίας των στατιστικών δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών ενός Κράτους – Μέλους.