"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Ο OIV είναι διακυβερνητικός οργανισμός με τεχνικό και επιστημονικό περιεχόμενο στον τομέα της αμπελουργικής και οινοπαραγωγικής διαδικασίας. Περιλαμβάνει όχι μόνο το κρασί αλλά και την παραγωγή σταφυλιών για κάθε σκοπό. Ένας από τους κύριους σκοπούς του είναι η συγκρότηση παγκόσμιας στατιστικής μέσα στο αντικείμενό του. Αποτελείται από 35 χώρες – μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του OIV πατώντας πάνω στο λογότυπό του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO