Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF
Eπιλέξτε από το μενού αριστερά ΕΛΛΑΔΑ για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία

Η προβληματική κατάσταση άντλησης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων που επικρατεί σε επίπεδο ΕΕ, ξεκινάει από την ανυπαρξία αντίστοιχων δομών στις στατιστικές υπηρεσίες των Κρατών – Μελών.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποστέλλει σε ετήσια βάση δεδομένα της αμπελοοινικής παραγωγής (π.χ. εκτάσεις, όγκος παραγωγής αποθεμάτων, οριστικά ισοζύγια κλπ), που πολλές φορές αποτελούν δεδομένα, πάνω στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα (π.χ. χρηματοδότηση μέσω ΚΟΑ Οίνου, Αποστάξεις κλπ).

Η ΚΕΟΣΟΕ στην προσπάθεια της παρακολούθησης των μακροοικονομικών κυρίως μεγεθών του αμπελοοινικού κλάδου, συλλέγει στοιχεία είτε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε από την ΕΣΥΕ, τα επεξεργάζεται, τα επικαιροποιεί και βάσει αυτών εξάγει επιβοηθητικά συμπεράσματα για την πορεία σημαντικών παραμέτρων του κλάδου.

Η παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων είναι πολλές φορές προϊόν επεξεργασίας αναλυτικότερων δεδομένων, τα οποία λόγω του όγκου τους ή του κατακερματισμού τους, δεν προσφέρονται για ανάλυση.

Πρόθεση της ΚΕΟΣΟΕ, είναι στο εγγύς μέλλον να προβεί σε αναλυτικότερες παρουσιάσεις (π.χ. Εισαγωγές – Εξαγωγές ανά χώρα και μέση τιμή μονάδος), όταν καταστεί διαχειρίσιμη, η δομή των δεδομένων.