"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Διαγωνισμοί

Εκτύπωση
PDF


Διεθνής Διαγωνσμός Οίνου Θεσσαλονίκης
Εκτύπωση
PDF


Sydney International Wine Competition
Εκτύπωση
PDF


New World Wine Competition
Εκτύπωση
PDF


AWC vienna International Wine Challenge
Εκτύπωση
PDF


Concours Mondial Bruxelles


Εκτύπωση
PDF


International Wine Challenge

 

Εκτύπωση
PDFThe international Wine and Spirit Competition

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO