"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Μπατίκι

Ποικιλία μικρασιατικής προέλευσης, καλλιεργείται κυρίως στο νομό Λάρισας (περιοχές Τυρνάβου, 500 στρ. περίπου) και σποραδικά στις άλλες αμπελουργικές περιοχές, καταλαμβάνοντας μέχρι πρόσφατα έκταση 5.000 στρ. περίπου.
Η καλλιέργειά της επιτρέπεται στα αμπελουργικά διαμερίσματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Χρησιμοποιείται και για επιτραπέζια χρήση.
Αναφέρεται και ως Ντεβέ-μπατίκι, Ντεμπατίκι, Ντίμπι-μπατίκι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα