Εκτύπωση
PDF

5 Νοεμβρίου 2014

ΚΕΟΣΟΕ: Πρώτα επικαιροποίηση στο Αμπελουργικό Μητρώο και μετά ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής έως 30/11/14 – οδηγίες συμπλήρωσης

Με αφορμή το μικρό αριθμό μέχρι σήμερα υποβολής ψηφιακών Δηλώσεων Συγκομιδής η ΚΕΟΣΟΕ υπενθυμίζει τα βήματα,

που οφείλουν να ακολουθήσουν οι αμπελουργοί, για την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής, η προθεσμία της οποίας λήγει την 30η Νοεμβρίου 2014.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προκειμένου, ο αμπελουργός να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής, απαιτείται μια απαράβατη προϋπόθεση, που δεν είναι άλλη, από την επικαιροποίηση της μερίδας που διαθέτει στο Αμπελουργικό Μητρώο, ώστε στην καρτέλα του ν’ απεικονίζονται τα σημερινά στοιχεία όπως π.χ. του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (πολλές φορές το αμπελοτεμάχιο έχει μεταβιβασθεί από τον αρχικό ιδιοκτήτη σε διαδόχους του, μεταβολή που δεν έχει δηλωθεί στο Αμπελουργικό Μητρώο), των φυτεμένων ποικιλιών, των εκτάσεων κλπ. Συνεπώς δε μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά Δήλωση Συγκομιδής εφόσον, δεν υπάρχει μερίδα επικαιροποιημένη από τον σημερινό κάτοχο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της εκρίζωσης και επαναφύτευσης του αμπελώνα στο ίδιο αμπελοτεμάχιο, εφόσον δεν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πρόβλημα επίσης δημιουργείται κατά την καταχώρηση των δεδομένων στην περίπτωση συγκαλλιέργειας με ελιές άνω των δέκα (10) ελαιοδένδρων.

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ηλεκτρονικά Δήλωση Συγκομιδής στην περίπτωση φύτευσης χωρίς σχετική άδεια (παράνομη φύτευση), είτε στην περίπτωση που στο Αμπελουργικό Μητρώο και στο συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο δεν υπάρχει κωδικός οινοποιήσιμης ποικιλίας, αλλά κωδικός επιτραπέζιας ή ποικιλίας σταφιδοποίησης (Μαύρη Κορινθιακή ή Σουλτανίνα).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

 

Σην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

www.minagric.gr επιλέγουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες (στο κάτω μέρος της σελίδας) και από εκεί επιλέγουμε

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων.

Στην συνέχεια πατώντας την επιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ θα βρεθούμε στην

ΟΘΟΝΗ Α

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς που ζητάει το σύστημα.

Εάν ο παραγωγός έχει υποβάλει Ηλεκτρονικά Δήλωση Συγκομιδής για το έτος 2013 θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς που είχε χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη αμπελουργική περίοδο.

Εάν υποβάλει για πρώτη φορά Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής θα πρέπει να αποκτήσει κωδικούς με την ακόλουθη διαδικασία.

- Θα πρέπει σίγουρα πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ο παραγωγός να έχει e-mail.

- Στην συνέχεια στην ΟΘΟΝΗ Α ο παραγωγός επιλέγει το πεδίο Δημιουργία λογαριασμού.

Έτσι εμφανίζεται η ΟΘΟΝΗ Β

ΟΘΟΝΗ Β

 

Ο Αμπελουργός θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στα ανάλογα πεδία.

- Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει δικό του κωδικό τον οποίο θα χρησιμοποιεί και τα επόμενα χρόνια για τις Δηλώσεις Συγκομιδής.

Αφού συμπληρωθούν τα όλα τα πεδία επιλέγουμε το πεδίο Υποβολή.

Τότε θα λάβετε ένα μήνυμα στο e-mail που έχετε δώσει το οποίο θα περιέχει το

Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης.

Οι δύο αυτοί κωδικοί θα συμπληρωθούν στην ΟΘΟΝΗ Α , και πατώντας σύνδεση θα βρεθούμε στην ΟΘΟΝΗ Γ.

ΟΘΟΝΗ Γ

Εδώ επιλέγουμε το πεδίο Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων και εμφανίζεται η καρτέλα παραγωγού. Εάν είχαμε καταθέσει Δήλωση Συγκομιδής ηλεκτρονικά και το 2013, η οθόνη μας θα έχει την μορφή της ΟΘΟΝΗΣ Δ.

ΟΘΟΝΗ Δ

Επιλέγουμε το πεδίο Πρόσθεση και εμφανίζονται τα αμπελοτεμάχιά μας στην οθόνη. (ΟΘΟΝΗ Ε) Εάν υπάρχει πρόβλημα με τα αμπελοτεμάχια το σύστημα θα μας ζητήσει να επικοινωνήσουμε με την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΟΘΟΝΗ Ε

Στην Οθόνη αυτή εμφανίζονται όλα τα τεμάχια του παραγωγού όπως είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό μητρώο.

Για το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία της Συγκομιδής επιλέγοντας από το πεδίο ενέργειες το κουμπί διαμόρφωση.

Η νέα οθόνη περιέχει τα στοιχεία του τεμαχίου και έχει την μορφή της ΟΘΟΝΗΣ ΣΤ

ΟΘΟΝΗ ΣΤ

Στην οθόνη αυτή επιλέγουμε το πεδίο Πρόσθεση και εμφανίζεται η ΟΘΟΝΗ Ζ στήν οποία πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της παραγωγής.

ΟΘΟΝΗ Ζ

Πρέπει να συμπληρωθούν τα πλαίσια με αστερίσκο (*).

Είδος παραδοτέου με επιλογές

o Μηδενική Παραγωγή

o Σταφύλια

o Γλεύκη

Φύση Προϊόντος με επιλογές o Μηδενική Παραγωγή o ΠΟΠ

o ΠΓΕ

o Όχι ΠΟΠ/ΠΓΕ

o Ποικιλιακός Οίνος

Ποσότητα Παράδοσης ( η ποσότητα θα πρέπει να καταχωρηθεί ως κιλά (kg)

Προορισμός

o Μηδενική Παραγωγή

o Οινοποίηση από δηλούντα

o Παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο

o Παράδοση σε οινοποιητικούς οργανισμούς

o Παράδοση σε Οργανώσεις Παραγωγών

o Πώληση σε οινοποιό o Πώληση σε εμπόρους o Άλλοι προορισμοί

ΑΦΜ οινοποιού (εάν οινοποίηση από δηλούντα το ΑΦΜ του δηλούντα)

Ζημιά/Αναδιάρθρωση (αν υπάρχει)

Συμπληρώνεται για τα τεμάχια που δεν έχουν παραγωγή . Ακόμη και όσα είναι στον πρώτο χρόνο του προγράμματος Αναδιάρθρωσης.

Προορισμός σταφυλιών

Τιμολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών δηλώσεων παραγωγής μπορούμε να πάρουμε επιλέγοντας την Βοήθεια στην ΟΘΟΝΗ Ε.

 

 

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 43 επισκέπτες συνδεδεμένους