Εκτύπωση
PDF

21 Μαΐου 2020

ΚΕΟΣΟΕ: Αναγκαία η παράταση θητείας οργάνων Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Αίτημα προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη απέστειλε η ΚΕΟΣΟΕ σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης της θητείας των οργάνων Διοίκησης και Εποπτείας των Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Στο αίτημα η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει:

Η ιδιότυπη κατάσταση την οποία έχει επιφέρει η πανδημία της Covid 19, επηρεάζει εκτός των άλλων και τις διατάξεις περί αρχαιρεσιών των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες προβλέπονται είτε από τον ν. 4673/2020, είτε από τα καταστατικά τους.

Οι θητείες της πλειοψηφίας των Συνεταιριστικών Οργανώσεων έληγαν ή λήγουν, μέσα στο χρονικό διάστημα που ενέσκηψε η πανδημία Covid 19, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2020.

Για τον λόγο αυτό με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/3/2020 (ΦΕΚ 75Α), με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορονοιού» ορίστηκε ότι η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που λήγουν από 30.3.2020 και μετά, παρατείνεται μέχρι 30/6/2020.

Δεδομένων των συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία και εξαιτίας του συγχρωτισμού που επιφέρει η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, ειδικά στις μεγάλες Συνεταιριστικές Οργανώσεις με πολυάριθμα μέλη που τις απαρτίζουν, η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων καθίσταται προβληματική έως αδύνατη.

Για το λόγο αυτό μέχρι σήμερα, δεν έχουν συγκληθεί Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες εκτός των αρχαιρεσιών, οφείλεται να συγκληθούν έως 30/6/2020 και στο πλαίσιο της τακτικής διεξαγωγής τους, προκειμένου να εγκριθούν τα πεπραγμένα, ο προγραμματισμός δράσης και οι οικονομικές καταστάσεις των διοικήσεων των συνεταιρισμών, ώστε τα μέλη τους να απαλλαγούν των ευθυνών τους.

Η αδυναμία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, έχει ένα επί πλέον αντίκτυπο που αφορά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, αλλά και των Κλαδικών εθνικών Συνεταιρισμών όπως είναι η ΚΕΟΣΟΕ μέχρι την τροποποίηση – προσαρμογή του καταστατικού της στον ν. 4673/2020.

Προκειμένου να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες οι Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και οι Κλαδικοί Εθνικοί Συνεταιρισμοί, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αρχαιρεσίες τους τα μέλη τους, που είναι Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ώστε να αποστείλουν νέους αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμών που συμμετέχουν (Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Κλαδικούς Συνεταιρισμούς).

Κατανοείτε ότι πρακτικά είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν μέχρι 30/6/2020 οι αρχαιρεσίες των Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Επίσης είναι αδύνατον να διεξαχθούν και οι αρχαιρεσίες στις Ενώσεις Αναγκαστικών και Εθνικών κλαδικών Συνεταιρισμών έως 30/6/2020, με αντιπροσώπους που θα πρέπει να εκλέξουν έως 30/6/2020 οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις μέλη τους.

Για τους προπαρατεθέντες λόγους, παρακαλούμε κύριε υπουργέ, να προβείτε στην έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων, ώστε :

  • Να παραταθούν οι θητείες των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων και μελών της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων για έξη μήνες, προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι αρχαιρεσίες στους συνεταιρισμούς.
  • Να παραταθεί ο χρόνος που προβλέπεται (30/6/2020) για τη σύγκληση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των συνεταιρισμών, τα μέλη της οποίας εγκρίνουν τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις δεδομένου ότι θα προκληθεί συγχρωτισμός εξ΄αιτίας της προσέλευσης των αντιπροσώπων της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Η παράταση της θητείας των Διοικήσεων των Συνεταιρισμών και του Εποπτικού τους Συμβουλίου, είναι επιβεβλημένη, καθ΄ότι τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας ήδη ζητούν την αποστολή των νέων νομιμοποιητικών στοιχείων των Διοικήσεων, προκειμένου νόμιμα οι συνεταιρισμοί να διενεργούν τραπεζικές συναλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση τα Τραπεζικά Ιδρύματα θα αποκλείσουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 94 επισκέπτες συνδεδεμένους