Εκτύπωση
PDF

26 Νοεμβρίου 2010

Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων 2010-2011

Εκδόθηκε από την Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εγκύκλιος με αριθμό 303356 / 22.11.2010 για την υποβολή ετήσιων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την περίοδο 2010-2011.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η 15.1.2011.
Υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων είναι όλοι όσοι παράγουν οίνο, με εξαίρεση:

  • οι αμπελουργοί που παράγουν οίνο με αμπελουργική εκμετάλλευση λιγότερο από 1 στρέμμα.
  • οι συνεταιρισμένοι αμπελουργοί, που παραδίδουν όλη την παραγωγή τους σε συνεταιρισμό, που παρακρατούν ποσότητες για οικογενειακή κατανάλωση, όγκου μικρότερου, από 10 HL.
  • οι παραγωγοί που παράγουν οίνο σε όγκο μικρότερο από 10 HL, για οικογενειακή και μόνο κατανάλωση

Ακολουθεί η απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Πληροφορίες: Σωτ. Ρηγάκης
Τηλέφωνο: 2102124288
fax: 2105238337
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αθήνα 22/11/2010

Αρ.Πρωτ.:  303356
ΠΡΟΣ: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης/
Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους

Κοιν/ση:
1. ΕΔΟΑΟ
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου: Μαρίνου Αντύπα 86-88, 16346 Αθήνα
2. Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου: Νίκης 34, 10557 Αθήνα
3. ΚΕΟΣΟΕ: Λ. Ριανκούρ 73, 11523 Αθήνα
4. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος Αβέρωφ 14, 17235 Δάφνη
Θέμα: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων 2010-2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή και γλεύκος από τη συγκομιδή της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου Κανονισμού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν το στάδιο της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου και τα οποία δεν τα κατέχουν στις 15 Ιανουαρίου 2011, υποβάλλουν υποχρεωτικά στις Δ/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης/Γεωργίας δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ».
Τόσο οι δηλώσεις παραγωγής όσο και οι δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας πρέπει να υποβληθούν στις Δ/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής που λειτουργεί το οινοποιείο, το αργότερο μέχρι 15.1.2011.
Εξυπακούεται ότι εάν ενωρίτερα από την ημερομηνία αυτή το οινοποιείο θελήσει να εμφιαλώσει ή να διακινήσει οίνο και προκειμένου να χορηγηθούν ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ ή ειδικοί κωδικοί για οίνους ΠΓΕ, θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με το σχετικό αίτημα συμπληρωμένες και τις ανωτέρω σχετικές δηλώσεις.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής:
- Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη από 1 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
- Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικής οργάνωσης που διαθέτει οινοποιείο το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω οινοποιείο διατηρώντας όμως το δικαίωμα παραγωγής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.
- Οι παραγωγοί που παρασκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους ποσότητα οίνου μικρότερη από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Επισημαίνουμε ότι, όσοι υπόχρεοι δεν συμπληρώσουν και δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από τον Κανονισμό, αποκλείονται από τα ειδικά μέτρα στήριξης όπως αποστάξεις, εμπλουτισμοί, προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες, κ.λπ. καθώς και από άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα επενδύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Αναπτυξιακών Νόμων για την αντίστοιχη και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο,

Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας καθώς και όσων είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
- Τα έντυπα των δηλώσεων συμπληρώνονται με πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα βιβλία παραγωγής του οινοποιείου
- Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύμωσης και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.
- Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συμπληρωμένο έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
- Στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και πωληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης).
- Η ορθή συμπλήρωση καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής επεξεργασίας ή εμπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμή κατοχή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων.
- Οινοποιητικές μονάδες που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ή απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το Ν.3325/2005, ή δεν έχουν υποβάλλει ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κλπ, δεν έχουν δικαίωμα να παράγουν και να εμπορεύονται οίνο, και ως εκ τούτου οι υποβληθείσες δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας δε ν θεωρούνται από την Υπηρεσία σας και παράλληλα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, με όλα όσα συνεπάγεται αυτό.
- Οι Δ/νσεις Αγροτ. Ανάπτυξης/Γεωργίας μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων εντύπων «Δηλώση Παραγωγής» και «Δήλωση επεξεργασίας/ εμπορίας» και τον έλεγχο των περιεχομένων στοιχείων σε αυτά στοιχείων, θα συμπληρώνουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
- Όλα τα ανωτέρω έντυπα των δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011.
Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι:
- Οι οίνοι ΟΠΑΠ και ΟΠΕ χαρακτηρίζονται πλέον Οίνοι ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης).
- Οι Τοπικοί Οίνοι Οίνοι χαρακτηρίζονται πλέον Οίνοι ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).
- Στους οίνους με ονομασία κατά παράδοση περιλαμβάνονται η ΡΕΤΣΙΝΑ με ή χωρίς Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και η ΒΕΡΝΤΕΑ ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου.
Το παρόν έγγραφο με τα συνημμένα έντυπα των ανωτέρω δηλώσεων, παρακαλούμε να προωθηθεί στους υπόχρεους προκειμένου να διευκολυνθούν στην ορθή συμπλήρωση και στην έγκαιρη υποβολή τους.
Τέλος, επισημαίνουμε και πάλι ότι όλα τα στοιχεία των ανωτέρω δηλώσεων αποτελούν εμπορικά δεδομένα των επιχειρήσεων, προστατεύονται από ειδικό νόμο και ως εκ τούτου δεν κοινοποιούνται σε κανένα παρά μόνο στην Υπηρεσία μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΟΥΡΕΝΤΑ

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 36 επισκέπτες συνδεδεμένους