Εκτύπωση
PDF

16 Ιανουαρίου 2012

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων αγροτροφίμων στην Κύπρο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων (ΜΒΑ Agri Food) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.
Η υποβολή αιτημάτων ξεκινά από 04/01/2012 έως 15/03/2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx,  όμως οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν πρώτα την ιστοσελίδα http://ouc.ac.cy, προκειμένου να συλλέξουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου:

29 Δεκεμβρίου, 2011


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΠΚΥ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2012-2013


Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για εισδοχή σε 1 Προπτυχιακό και
13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό κατ’ εξοχήν πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει σπουδές με  τη  μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι δέχεται  αιτήσεις για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών (πτυχιακά, Μάστερ και διδακτορικά) και τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που θα προσφέρει κατά το ακαδημαϊκό έτος
2012-2013.


Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση: www.ouc.ac.cy, από τις 4 Ιανουαρίου 2012, μέχρι και την Πέμπτη, 15 Μαρτίου  2012.


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Πτυχιακά Προγράμματα:

•   Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

•   Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
•   Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
•   Επιστήμες της Αγωγής
•   Θεατρικές Σπουδές
•   Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
•   Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
•   Διοίκηση Μονάδων Υγείας
•   Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός
•   Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
•   Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων (MBA AgriFood)
•   Τραπεζική και Χρηματοοικονομική


Σε  ορισμένα  από  τα  προαναφερόμενα  προγράμματα  προσφέρεται  και  περιορισμένος  αριθμός διδακτορικών θέσεων.


Τα μεταπτυχιακά προγράμματα «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)» και «Πληροφοριακά και
Επικοινωνιακά Συστήματα» θα προσφερθούν  και στην  αγγλ ική  γλώ σσα  .
 

 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ


Σε συνεργασία με το Saint Louis University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από το ακαδημαϊκό έτος  2012-2013,  το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  θα  προσφέρει  και  τρία  διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Τα τρία αυτά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι:

• MA in Educational Leadership (joint degree)
• MA in Theory of Education/Curriculum Development (joint degree)
• MA in Health Policy and Planning (joint degree) – η ανακοίνωση για το πρόγραμμα αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ

Πέρα από τις ολοκληρωμένες σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων (πτυχία, μάστερ,  διδακτορικά),  το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  προσφέρει  και  Προγράμματα  Διά  Βίου Μάθησης, μικρότερης διάρκειας, κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα ενημέρωσης σε αντικείμενα αιχμής.


Το  ακαδημαϊκό  έτος  2012-2013  προσφέρονται  οι  πιο  κάτω  αυτοτελείς  Θεματικές  Ενότητες
Πτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου:


•  Introduction  to  the  History  of  Cyprus  (πτυχιακού  επιπέδου,  προσφέρεται  στην  αγγλική γλώσσα)
•  Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΠΑ 65)
•  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΑ 64)
•  Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΠΑ 63)
•  Οργάνωση και Διοίκηση (ΜΔΕ 50)
•  Χρηματοοικονομική και Λογιστική (ΜΔΕ 51)
•  Ηγεσία και λήψη αποφάσεων (ΜΔΕ 60)
•  Μάρκετινγκ (ΜΔΕ 61)
•  Τραπεζικό Περιβάλλον (ΤΡΑ/ΧΡΗ 50)
•  Τραπεζική Διοίκηση (ΤΡΑ/ΧΡΗ 51)
•  Χρηματοοικονομική (ΤΡΑ/ΧΡΗ 60)
•  Λογιστική (ΤΡΑ/ΧΡΗ 61)
•  Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού (ΠΛΗΣ 60)
•  Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού (ΠΛΗΣ 61)


Η  επιτυχής   παρακολούθηση   των   αυτοτελών   Θεματικών   Ενοτήτων   οδηγεί   στην   εξασφάλιση πιστοποιητικού παρακολούθησης.

 Γενικές  Πληροφορίες:


• Για τη διδασκαλία, την επικοινωνία με τους καθηγητές, τους φοιτητές και τις υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου, τη συγγραφή και υποβολή των εργασιών και άλλα, χρησιμοποιούνται εκτεταμένα  σύγχρονες  τεχνολογίες και υπηρεσίες διαδικτύου  (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ).
• Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εύκαιρη καθημερινή πρόσβαση σε υπολογιστή και το διαδίκτυο,
καθώς και ευχέρεια χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.
• Η έναρξη των σπουδών για τα πιο πάνω προγράμματα θα γίνει τον Οκτώβριο του 2012.

 Υποβολή  Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστοχώρο του ΑΠΚΥ στη διεύθυνση  www.ouc.ac.cy, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Καλούνται, επίσης, προτού υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση:  http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx και συνεπάγεται την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ κατά το ακαδημαϊκό  έτος  2012-2013  και  που  πληρούν τα  ελάχιστα  τυπικά  προσόντα,  θα  επιλεγούν  με αλγόριθμο τυχαίας κατανομής θέσης και θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2012.


 Επικoινωνία με το ΑΠΚΥ


•  στο τηλέφωνο +357 22411600 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00)
•  ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 101 επισκέπτες συνδεδεμένους