Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

Εξαγωγές - Εισαγωγές οίνου στην ΕΕ (σε 1000HL)

Εξαγωγές στην ΕΕ


Εξαγωγές Ενδοκοινοτικές Εξωκοινοτικές
2000/2001

11.646
2001/2002

12.789
2002/2003

12.800
2003/2004 50.568 37.106 13.462
2004/2005 51.075 38.571 12.501
2005/2006 56.459 41.573 14.886
2006/2007 61.690 43.510 18.180
2007/2008 62.710 45.215 17.495
2008/2009 59.192 43.184 16.853
2009/2010 61.043
17.994
43.049
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE

Εισαγωγές στην ΕΕ


Εισαγωγές Ενδοκοινοτικές Εξωκοινοτικές
2000/2001

8.625
2001/2002

8.885
2002/2003

9.500
2003/2004 48.023 37.106 10.917
2004/2005 50.427 38.571 11.856
2005/2006 53.434 41.572 11.862
2006/2007 55.364 43.510 11.854
2007/2008 57.728 45.214 12.514
2008/2009 56.437 43.188 13.249
2009/2010 56.002
43.049
12.953
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE