"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Eλληνικά αποθέματα οίνου έως 31-7

Έτος Aποθέματα (HL) Mεταβολή
1990
1.716.720
1991
1.704.410 -0,72
1992
2.316.650 35,92
1993
2.550.260 10,08
1994
1.464.670 -42,57
1995
1.215.150 -17,04
1996
1.121.740 -7,69
1997
1.501.460 33,85
1998
1.712.070 14,03
1999
1.580.730 -7,67
2000
1.469.340 -7,05
2001
1.902.860 29,50
2002
1.854.000 -2,57
2003
2.037.240 9,88
2004
2.401.990 17,90
2005*
2.821.560 17,47
2006**
2.258.410 -19,96
2007**
2.067.700 -8,44
2008**
1.742.150 -15,74
2009
2.513.890 44,30
2010
2.218.700 -11.74
2011
1.883.080 -15.13
2012
1.435.790 -23,75
2013
1.186.746 -17,35
2014
1.373.049 15,50
2015
1.521.418 10,81
2016 1.371.071 -9,88
20171.423.502
3,82
20181.459.7132,55
20191.720.72417,88
* Δεν έχουν αφαιρεθεί 33.700 tn που οδηγήθηκαν σε απόσταξη κρίσης
** Δεν έχουν αφαιρεθεί 40.800 tn που οδηγήθηκαν σε απόσταξη κρίσης